Kwaliteit

Om mijn kennis zo actueel mogelijk te houden en omdat leren vergaren mij veel inspiratie en plezier geeft investeer ik voortdurend in mijn ontwikkeling. Op het gebied van bewegen, ademen, slaap, houding, stress, maar ook chronische pijn, coaching en gedrag. Zodat ik een zo compleet mogelijke behandeling kan bieden voor de basis van je gezondheid omdat ik ervan overtuigd ben dat je set van systemen bent die allemaal met elkaar verbonden zijn en invloed op elkaar hebben. Ik ben aangesloten bij verschillende netwerken, de beroepsvereniging voor Oefentherapeuten Cesar|Mensendieck en sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Tevredenheid

Qualizorg meet voor mij de kwaliteit van de zorg, zij zijn gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteit in de zorg. Onlangs is de vragenlijst totaal aangepast in overleg met de patiëntenfederatie om het uitvragen van jouw ervaring prettiger en sneller te maken. Ik hoop dat je aan mijn behandeling de moeite wil nemen om feedback te geven! Ik kan daarmee mijn manier van werken nog verder verbeteren. De vragen zijn anoniem! De afgelopen periode werd ik beoordeeld met een 9.2 maar leerde ik ook wat ik beter kon doen. Zo blijf ik in ontwikkeling.

WGBO

De WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) beschrijft de rechten en plichten van jou als patiënt.  De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, zodra een arts of therapeut een patiënt onderzoekt / behandelt, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. In deze wet zijn onder meer zaken geregeld zoals recht op privacy en geheimhouding van je gegevens en het recht op vrije keuze. Naast rechten heb je ook plichten: je moet als patiënt je zorgverlener goed en volledig op de hoogte stellen van je problematiek. Zodat de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij/zij beter zorg kan verlenen.

Klachtenregeling

Er kan altijd iets gebeuren. Plan een gesprek om je klacht te bespreken. Lukt het niet om de klacht samen oplossen? Dan kun je bij het Klachtenloket Paramedici een klacht indienen.

KP
Waardeer mij