Vermoeidheid, om moe van te worden

Kip mét kop

FACTOREN DIE ONAFHANKELIJK VAN ZIEKTE BIJDRAGEN AAN VERMOEIDHEID

Er zijn allerlei factoren, los van de ziekte of aandoening die je hebt, die bijdragen aan vermoeidheid. Bij elkaar zijn ze gemiddeld voor 55% verantwoordelijk voor de vermoeidheid. Dat is meer dan de helft! En ik herhaal nog een keer, deze factoren zijn onafhankelijk van de ziekte of aandoening die je hebt. Vaak zijn deze aspecten ook nog eens functioneel (niet structureel) en makkelijker te beïnvloeden dan de factoren die horen bij ziekte of aandoening die jou treft.

EIGEN PERSPECTIEF

Een van de belangrijkste factoren die bijdraagt aan vermoeidheid – die je misschien verbaast – is een negatief perspectief op je eigen gezondheidstoestand. Dit blijkt niet alleen bij zieke, maar ook bij gezonde mensen te zorgen voor een toename van ontstekingsmarkers: stoffen die wijzen op ontstekingsreacties in het lichaam. En deze ontstekingsreacties kosten veel energie: je kunt er ontzettend moe van worden. Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan: een negatief gezondheidsperspectief, een toename van ontstekingsreacties in je lichaam, waardoor je een toename ervaart van vermoeidheid. En die vermoeidheid is nu niet bepaald een goed vertrekpunt om een positief perspectief op je gezondheid voor ogen te houden. Wanneer je niet uitkijkt, beland je in een negatieve spiraal.

Je kunt deze cirkel doorbreken, ook als dit al jaren speelt. Wanneer je je eigen beeld op je gezondheid verbeterd, met kleine realistische stappen die bijdrage aan je revalidatie en doordat je hoop toeneemt dat je je vermoeidheid tegen alle eerdere verwachtingen in, waarschijnlijk toch kunt beïnvloeden, zal alleen die verandering in perspectief al verschil kunnen maken.

SLAAP

Een andere factor die – je waarschijnlijk minder zal verbazen – bijdraagt aan je vermoeidheid is je kwaliteit van slaap. Mensen met chronische klachten die ook slaapproblemen hebben, ervaren meer vermoeidheid dan mensen met chronische klachten die relatief goed slapen. Vaak is er veel meer aan je kwaliteit van slaap te doen dan je denkt. Ook wanneer je chronische klachten hebt.

VROUW ZIJN

Een niet zo eenvoudig beïnvloedbare factor – mocht je dat al willen – die blijkt samen te hangen met vermoeidheid, is gewoonweg het feit dat je vrouw bent. Keer op keer wordt in onderzoek gevonden, dat vrouwen meer en sterkere vermoeidheid ervaren dan mannen. Het een en ander heeft waarschijnlijk ook voor een belangrijk deel te maken met het feit dat vrouwen gemiddeld een actiever immuunsysteem hebben dan mannen.

Nu lijkt het of dat dit een punt is waar we weinig aan kunnen doen. Niets is minder waar. Vrouwen die leren leven in het ritme van hun cyclus merken dat ze veel beter kunnen omgaan met energie en vermoeidheid en merken op den duur ook dat ze veel minder klachten ervaren. 

IMMUUNSYSTEEM

Wanneer je immuunsysteem te veel wordt geactiveerd en dat kan helemaal losstaan van je ziekte of aandoening, ervaren we ook meer vermoeidheid én ook meer pijnklachten. Een overactief immuunsysteem kun je heel goed beïnvloeden met het aantal keer, én hetgeen wat, je eet op een dag. Hoe lang tijd er tussen de verschillende maaltijden zit en of je wel eens nuchter beweegt.

ADEMHALING

En dan is er ook nog je ademhaling kan zorgen voor de aanwezigheid van meer of minder ontstekingsstoffen in je lichaam. Wanneer we oppervlakkig en snel ademen, komen er meer ontstekingsstoffen vrij in ons lichaam.  En we lazen hiervoor al, hoe meer ontstekingsstoffen, hoe meer energie er nodig is, hoe meer vermoeidheid we ervaren. Wanneer we rustig en langzaam door de buik ademen is dit niet zozeer het geval. Daarnaast helpt een rustige ademhaling je tot rust komen, en in rust herstel je beter.

Je merkt dus dat er best wel een aantal factoren zijn, die losstaan van je ziekte of aandoening, die met wat oefening te beïnvloeden zijn. Eén voor één aanpakken van deze factoren heeft dus elk op zijn beurt impact op de vermoeidheid die je (hopelijk daarna minder) ervaart.

 

Deze website gebruikt cookies.